Menu

Tipy na dárky - pravidla soutěže Děti přejí dětem - 2023  

Pravidla soutěže 

Deník.cz vyhlašuje soutěž Děti přejí dětem. 

Jak soutěžit 
Vánoce jsou období radosti, hojnosti a také otevřených srdcí. Napište a namalujte spolu s dětmi přání dětem, které žijí v neúplných rodinách, dětských domovech nebo tráví Vánoce v nemocnici či v jiném nepohodlí. Představte si kamaráda, kterého o Vánocích něco moc trápí a zkuste mu přáním rozzářit den. Ze všech dětských přání vybere porota ta nejosobitější, která odmění. Druhé ocenění vzejde z čtenářského hlasování na Deník.cz. Vítěz získá cenu sympatie.   
 • Děti mohou svá přání vyjádřit kreativně slovy i obrázky. Zapojte fantazii, využijte libovolnou výtvarnou techniku, vyvarujte se jen digitálních technologií.  
 • Vymyslete k přání zajímavý popisek. Můžete napsat, pro koho je přání určené a proč právě pro toto dítě nebo děti.  
 •  Vyfocená nebo naskenovaná přání nám pošlete na e-mail prani@denik.cz Přidejte křestní jméno dítěte, jeho věk, popisek (max. 300 znaků) a kontaktní údaje (vaše jméno a příjmení, adresa, telefon a e-mail). Zasláním fotografií souhlasíte s těmito pravidly. 
 • A těšte se na krásné výhry! 
 
Harmonogram soutěže 
 • Trvání soutěže: od 20. 11. 2023 do 15. 1. 2024 
 • Přijímání fotografií do soutěže: od 20. 11. do 17. 12. 2023 do 23:59 
 • Výběr hlavních výherců porotou: od 18. 12. do 19. 12. 2023 
 • Vyhlášení hlavních vítězů: 20. 12. 2023 na darky.denik.cz 
 • Hlasování o cenu sympatie: od 20. 12. 00:00 do 30. 12. 2023 ve 23:59 
 • Vyhlášení vítězů ceny sympatie: 31. 12. 2023 na www.denik.cz  
 
Podmínky soutěže 
 • Fotografii smí do soutěže zaslat pouze zákonný zástupce dítěte nebo dospělý se souhlasem zákonného zástupce a zašlete na e-mail prani@denik.cz s výše uvedenými údaji.  Učiňte tak nejpozději do 17. 12. 2023 do 23:59. Na fotografie doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.  
 • Odesláním fotografie souhlasíte s těmito pravidly. 
 
Výběr nej fotografie 
 • Zúčastnit se mohou zákonní zástupci dětí nebo ti, kteří mají od zákonného zástupce souhlas, kteří zašlou fotografii nebo fotografie vyrobeného dětského přání. Podmínkou zařazení do
   soutěže je pravdivé vyplnění informací. Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost VLTAVA LABE MEDIA a. s. IČ: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, e-mail: prani@denik.cz   

Pořadatel soutěže je oprávněn ze soutěže vyřadit účastníky, jejichž fotografie 
      a) neodpovídají zadanému tématu, 
      b) obsahují prvky násilí či pornografie či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy, 
      c) by mohly poškodit dobré jméno pořadatele soutěže, 
      d) získaly hlasy podvodně, 
      e) nebyly zaslány do soutěže se souhlasem zákonného zástupce dítěte,  
      f) nebo jinak porušují podmínky soutěže. 

 • O tom, zda příslušná fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje pořadatel soutěže. 
 • Účastníkem soutěže je každý, kdo splní podmínky soutěže. Výhry mohou být zaslány pouze na adresy v České republice. 
 • Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzují, že disponují veškerými právy k této fotografii a užitím fotografie dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob, a zavazuje se poskytnout pořadateli soutěže odškodnění v případě, že toto prohlášení nebude v souladu se skutečností. 
 • Účastníci soutěže zasláním fotografie do soutěže udělují automaticky souhlas s jejím použitím na sociálních sítích vydavatelství Vltava Labe Media a všech jeho titulech. 

Přihlašování fotografií a pravidla pro přípustné hlasování v soutěži sympatie 
 • Výběr zveřejňovaných fotografií provádí pořadatel soutěže, není podmínkou, že každá soutěžící fotografie bude na soutěžním webu zveřejněna. 
 • Každý účastník může u každé fotografie hlasovat pouze jedenkrát. Hlasy s nefunkčními e-maily budou ze soutěže vyřazeny. Jakékoliv hlasování pomocí automatických systémů, tzv. robotů, je zakázáno a může mít za následek vyřazení ze soutěže. V případě podezřelého navyšování hlasů prostřednictvím automatických systémů či jakýmkoliv jiným způsobem bude pořadatelem tato fotografie vyřazena ze soutěže. Celý proces hlasování je logován a analyzován. 

Ostatní ustanovení 
 • Zasláním fotografií do soutěže akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. 
 • Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků ke každému účastníkovi. Soutěže se mohou zúčastnit pouze občané České republiky. Pořadatel soutěže neodpovídá za nedoručení fotografií. Účastí v soutěži (zasláním fotografie, případně dalších informací) projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména a příjmení na webových stránkách soutěže. Účastníci soutěže dávají pořadateli soutěže souhlas s pořízením obrazových, případně i jiných záznamů účastníků, s jejich zpracováním, úpravou a uveřejněním v rámci propagace pořadatele soutěže, zejména v souvislosti s volbou v soutěži jakož i v rámci propagace soutěže či jiných aktivit pořadatele soutěže. Tento souhlas není omezen co do způsobu zveřejnění (média) ani jeho četnosti v rámci uvedené propagace. V případě potřeby si pořadatel soutěže vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže a jejich rodinní příslušníci.  
 • Ze všech fotografií vybere odborná porota tři od prvního místa po třetí, které získají hlavní výhry. Cenu sympatie vyhraje ten, který v daném období získá nejvíce hlasů. Ceny v soutěži nelze vymáhat soudně.  
 • Účastí v soutěži vyslovuje každý účastník soutěže souhlas s Všeobecnými pravidly soutěží a bere na vědomí Zásady zpracování osobních údajů společnosti Vltava Labe Media a. s, které jsou k dispozici na www.vlmedia.cz
 
Generální partner
drogerie dm
Partner
LEGO®